וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

Mercer St. NY

?ž??×: ?—?“?•?•?” ??œ?ž?•?–, ?¦?™?œ?•?: ?—?•??Ÿ ?”?™?˜?¨??, ?ž?¢?¦?‘: ?ž?¨?˜?™?Ÿ ?¨?¤?•?Ÿ

4.10.2009 / 15:05

?'?©? ?× 1900 ?©?™?ž?© ?"?'? ?™?™?Ÿ ?œ??—???•?Ÿ ???—?•?¨?•?×, ?'?©? ?•?× ?"?©?'?¢?™? ?©?™?ž?© ?›???"? ?× ??ž?Ÿ, ?•?'?ž??" ?"? ?•?›?—?™?× ?©?•?¤?¥ ?™???•?"?™?× ?œ??—?¨ ?©?"?™?" ?'???›? ?× ?"?×?ž?•?˜?˜?•?×

?'?×?ž?•? ?" ?œ?ž?¢?œ?": ?¤? ?™? ?"?§?™?¨?•?× ?©? ?'? ?• ?œ?¤? ?™ ?œ?ž?¢?œ?" ?ž?ž??" ?©? ?™? ? ?—?©?¤?•, ?"?¨?¦?¤?" ?"?ž?§?•?¨?™?× ?"?©?—?•?¨?" ?¢?'?¨?" ?œ?™?˜?•?© ?•?"?'?¨?§?". ???'?™?' ?©?•?œ?—?Ÿ ?"??•?›?œ ? ?'? ?" ?§?™?¨ ?ž?¢?¥ ?¤?©?•?˜ ?œ?"?'?"?¨?× ?¤?™? ?× ?"??•?›?œ ?'?—?œ?œ ?"?œ?•?¤?˜ ?"?×?¢?©?™?™?×?™.?ž?•?-?™?§??™ ?•?'?ž??™ ???¨?˜?™? ?×?™?¢?•?"?™?™? ?'?©? ?•?× ?"?©?œ?•?©?™? ?œ?—?™?™?•, ?©?œ?• ?'? ?—?'?¨?× ?×?§?œ?™?˜?™?, ?ž?×?'?•?¨?¨ ?¢? ?ž?©?¤?—?×?• ?'?—?•?£ ?"?ž?¢?¨?'?™ ?'??¨?¦?•?× ?"?'?¨?™?×. ?'?'?™?§?•?¨?™?• ?"?×?›?•?¤?™? ?'? ?™?•-?™?•?¨?§ ?"?•? ? ?-?§?§ ?œ?ž?§?•? ?ž?'?•?¨?™? ?©?×?"?™?" ?'?• ??•?•?™?¨?" ?'?™?×?™?× ??š ?'? ?™?™?¦?•?'?™?×. ??× ?ž?'?•?§?©?• ?"?•? ?ž?¦? ?'???•?"?• ?'?ž? ?"?˜?Ÿ ?"?×?—?×?™?×. ?-?• ???'?™?'?" ?˜?¨? ?"?™?× ?ž??•?" ?©?'?" ??¤?©?¨ ?œ?ž?¦?•? ??•?¦?¨?•?× ?¢?™?¦?•?' ?ž?"?"?™?ž?™? ?'?™?Ÿ ?›?•?×?œ?™ ?'? ?™?™? ?™? ??¤?•?¨?™? ?•?ž?©?¢?ž?ž?™?.

??× ?ž?œ??›?× ?"?©?™?¤?•?¥ ?"?ž???™?'?™ ?"?•? ?"?¤?§?™?" ?'?™?"?™ ?ž?¨?˜?™?Ÿ ?¨?¤?•?Ÿ, ?›?©?"?¨?™?©?×?• ?"?™?—?™?"?" ?"?™?™?×?" ?›?œ?œ?™?× ?ž??•?". ?"?•? ?'?™?§?© ?ž?¨?¤?•?Ÿ ?"?™?¨?" ?¢?™?¨?•? ?™?× ?©?™?"?™?" ?œ?• ? ?•?— ?'?" ?'?¢?× ?'?™?§?•?¨?™?• ?'? ?™?•-?™?•?¨?§, ?•?©?™?•?›?œ ?œ?§?"? ?'?" ??× ?¤? ?™ ?œ?§?•?—?•?×?™?•. ?¨?¤?•?Ÿ, ?"?™?"?•?¢ ?'???'? ?•? ?• ?"?ž?©?œ?' ??œ?'? ?˜?™?•?× ?•? ?™? ?•?—?•?×, ?¢?™?¨?•? ?™?•?× ?•?¤???˜?•?¨?œ?™?•?×, ?˜?›? ?•?œ?•?'?™?" ?•?˜?'?¢, ?"?×??™? ?'?"?™?•?§ ?œ?ž?©?™?ž?". "?? ?™ ?—?•?©?' ?©??¤?™?œ?• ?'???'?™?'?" ?¢?™?¨?•? ?™?× ??¤?©?¨ ?œ?"?™?•?× ?ž?•?§?£ ?'?—?•?ž?¨?™? ?˜?'?¢?™?™?. ?'?œ?•?¤?˜ ?"?-?" ?"?©?×?ž?©?×?™ ?'?"?¨?'?" ?¢?¥, ?'??¨?™?'?™? ?˜?'?¢?™?™?, ?'?¤?©?×?Ÿ, ?'?›?•?×? ?", ?'?¦?ž?¨ ?•?'?œ?'? ?™? ?—?©?•?¤?•?× ?©?™?© ?œ?"?Ÿ ??™?›?•?× ?˜?'?¢?™?× ?ž??•?"", ?"?•? ?ž???'?™?¨.?—?œ?•?§?× ?"?œ?•?¤?˜ ?œ?—?œ?œ?™? ?ž?•?'?"?¨?™? ? ?¢?©?×?" ?'??ž?¦?¢?•?× ?§?™?¨?•?× ?ž?•?"?•?œ?¨?™?™? ?©??™? ? ?—?•???ž?™? ??× ?-?¨?™?ž?× ?"??•?•?™?¨ ?•?ž?¢? ?™?§?™? ?¤?¨?˜?™?•?×?›?ž?" ??×?'?¨?™? ?œ?™?•?• ??× ?"?ž?©?™?ž?": ?'?©? ?•?× ?"?©?'?¢?™? ?©?œ ?"?ž??" ?"?§?•?"?ž?× ?"???' ?"?'? ?™?™?Ÿ ??× ?™?™?¢?•?"?• ?•?"?¤?š ?œ???"? ?× ??ž?Ÿ, ?•??£ ?¢?œ ?¤?™ ?©?©?™?ž?¨ ??× ?§??? ?"??'?"?•?× ?¢?œ ? ?™?•-?™?•?¨?§ ?"?ž?˜?•?¨?¤?×, ?"?•? ?ž?¢?•?œ? ?œ? ?¢?'?¨ ?©?™?¤?•?¥ ?ž?—?"?© ?•?"?™?" ?'???›? ?× ?"?×?ž?•?˜?˜?•?×. ?"?'? ?™?™?Ÿ ?"?™?" ?'?ž?¦?' ?›?" ?¨?¢?•?¢ ?¢?" ?©?"?™?" ?¦?•?¨?š ?œ?"?—?œ?™?£ ?œ?'?ž?¨?™ ??× ?ž?¢?¨?›?× ?"?—?©?ž?œ ?•??× ?¦?™? ?•?¨?•?× ?"?ž?™?, ?œ?›?Ÿ ?"?©?™?¤?•?¥ ?"? ?•?›?—?™ ?"?™?" ?™???•?"?™ ?'?ž?™?•?—?". "?"?"?'?¨?™? ?"?™?—?™?"?™? ?©?"?©??¨? ?• ?"?™?• ?"?¨?¦?¤?", ?©??•?×?" ?¦?'?¢?×?™ ?'?'?•?•?Ÿ ?©?—?•?¨ ?›?"?" ?ž??•?", ?•??× ?"?œ?'? ?™?, ?©?œ? ?"?™?• ?—?©?•?¤?•?× ?'?¢?'?¨ ?•?¢?›?©?™?• ?—?©?¤?×?™ ?›?ž?" ?ž?"?Ÿ," ?ž?×??¨ ?¨?¤?•?Ÿ.

?—?œ?•?§?× ?"?œ?•?¤?˜ ?œ?—?œ?œ?™? ?ž?•?'?"?¨?™? ? ?¢?©?×?" ?'??ž?¦?¢?•?× ?§?™?¨?•?× ?ž?•?"?•?œ?¨?™?™? ?©??™? ? ?—?•???ž?™? ??× ?-?¨?™?ž?× ?"??•?•?™?¨ ?•?ž?¢? ?™?§?™? ?¤?¨?˜?™?•?×. ?ž???"?¨?•?Ÿ ?"?›? ?™???" ? ?¤?×?— ??œ ?"???œ?•?Ÿ, ?"?ž?§?•? ?"?™?—?™?" ?©?™?© ?'?• ?—?œ?•? ?•?× ?"?ž?©?§?™?¤?™? ?"?—?•?¦?" ??œ ?"?¨?—?•?'. ?¦?ž?•?" ?œ???œ?•?Ÿ ?ž?ž?•?§?ž?™? ?¤?™? ?× ?"??•?›?œ, ?"?ž?˜?'?— ?•??-?•?¨ ?"?œ??•? ?''. ?'??-?•?¨ ?"?-?", ?—?œ?œ ?"??™?¨?•?—, ?ž?•?"?'?©?× ?"??•?•?™?¨?" ?"? ?™? ?•?—?". ?¨?¤?•?Ÿ ?™?"?¢ ?œ?"?¤?•?š ?—?™???¨?•?Ÿ ?œ?™?×?¨?•?Ÿ ?•?'?—?œ?œ ? ?˜?•?œ ?"?—?œ?•? ?•?× ?"?-?" ?"?©?›?™?œ ?œ?™?¦?•?¨ ??•?•?™?¨?" ?"?ž? ?•?×?§?× ?ž?©??•?Ÿ ?"?¢?™?¨ ?¢?œ ?™?"?™ ?©?™?ž?•?© ? ?›?•?Ÿ ?'?'?•?•? ?™? ?•?'?×??•?¨?". ?—?"?¨ ?"?¢?'?•?"?", ?—?"?¨ ?"??•?¨?—?™? ?•?"??ž?'?˜?™?" ?"?¦?ž?•?"?" ?ž?•?'?™?œ?™? ?œ?—?"?¨ ?©?™? ?" ?¨??©?™, ?œ?©?™?¨?•?×?™? ?•?œ?—?"?¨ ??¨?•? ?•?×.?—?™???¨?•?Ÿ ?"?¤?š ?œ?™?×?¨?•?Ÿ. ?'?—?œ?œ ? ?˜?•?œ ?—?œ?•? ?•?× ?™?¦?¨ ?"?ž?¢?¦?' ??•?•?™?¨?" ?ž? ?•?×?§?× ?ž?©??•?Ÿ ?"?¢?™?¨, ?¢?œ ?™?"?™ ?©?™?ž?•?© ? ?›?•?Ÿ ?'?'?•?•? ?™? ?•?'?×??•?¨?"?"?ž?—???•?¨ ?'??•?¨ ?˜?'?¢?™ ?"?™?" ?"??×?'?¨ ?"?'?"?•?œ ?'?™?•?×?¨ ?¢?'?•?¨ ?¨?¤?•?Ÿ. "?›?©?"?œ?§?•?— ?©?œ?— ?œ?™ ?'?¤?¢? ?"?¨??©?•? ?" ??× ?×?•?›? ?™?× ?"?"?™?¨?" ?©?§?™?'?œ ?ž?"?ž?×?•?•?š, ?"?•?¤?×?¢?×?™ ?œ?'?œ?•?× ?©?"?™? ??¨?•?›?" ?•?¦?¨?" ?ž??•?". ?"?—?œ?•? ?•?× ?"?™?—?™?"?™? ?¤? ?• ??œ ?"?¨?—?•?' ?•?"?™?™?×?™ ?ž?•?"??' ?œ?ž?"?™ ?©?"?"?™?¨?" ?×?"?™?" ?—?©?•?›?" ?ž??•?", ?'?ž?™?•?—?" ?'?—?œ?§?" ?"??—?•?¨?™ ?©?'?• ?×?›? ? ?×?™ ??× ?—?"?¨ ?"?©?™? ?"". ?"?'?¢?™?" ? ?¤?×?¨?" ?'??ž?¦?¢?•?× ?×?›? ?•?Ÿ ?§?¤?"? ?™ ?©?œ ?×??•?¨?" ?ž?œ??›?•?×?™?× ?•?ž?©?—?§?™ ? ?™?'?•?"?™? ?'?™?Ÿ ?'?•?•? ?™? ?›?"?™? ?œ?œ?'? ?™?. ?¨?¦?¤?" ?©?—?•?¨?" ?©?™?ž?©?" ?œ?• ?›?¨?§?¢ ?œ?ž?©?—?§ ?¢? ?"?¨?'?" ?—?•?ž?¨?™? ?˜?'?¢?™?™? ?'?¢?œ?™ ?'?•?•? ?™? ?'?"?™?¨?™?, ?•?"?•? ?'? ?"?©??™?¨ ?ž?©?˜?—?™ ?œ?'? ?™? ?œ?×?¦?•?'?". ?¨?™?'?•?™ ?"?—?•?ž?¨?™? ?•?"?'?•?•? ?™? ? ?•?¢?" ?œ?™?¦?•?¨ ? ?§?•?"?•?× ?¢? ?™?™?Ÿ ?•?œ?'?™?˜?•?œ ?"?—?"?'?•? ?™?•?×, ?'?ž?™?•?—?" ?'??-?•?¨?™? ?"?ž?¨?•?—?§?™? ?ž?"?—?œ?•?Ÿ. ?›??ž?¦?¢?™ ? ?•???£ ?œ?©?™?¤?•?¨ ?"?"?™?¨?" ?™?¦?¨ ?¨?¤?•?Ÿ ?—?œ?•?§?•?× ?ž?©? ?" ?"?ž??¤?©?¨?•?× ?§?©?¨ ?¢?™?Ÿ ?'?™?Ÿ ?"?—?"?¨?™? ?•?ž?•? ?¢?•?× ?×?—?•?©?" ?©?œ ?§?™?¨?•?× ?"???•?'?¨?™? ?¢?œ ?"? ?•?›?—?™?. ?¨?¦?¤?" ?©?—?•?¨?" ?©?™?ž?©?" ?›?¨?§?¢ ?œ?ž?©?—?§ ?¢? ?"?¨?'?" ?—?•?ž?¨?™? ?˜?'?¢?™?™? ?'?¢?œ?™ ?'?•?•? ?™? ?'?"?™?¨?™?, ?›?•?œ?œ ?ž?©?˜?—?™ ?œ?'? ?™? ?œ?×?¦?•?'?"?"?¤?×?¨?•? ?•?× ?©?ž?¦? ?¨?¤?•?Ÿ ?"?¤?›?• ??× ?"?§?©?™?™? ?œ??ž?¦?¢?™? ?©?'?¢?-?¨?×? ?"?•? ?™?¦?¨ ?¤?™? ?•?× ?©?œ?•?•?× ?"?ž? ?•?'?"?•?× ?œ?¨?¢?© ?"?¢?™?¨ ?"?'?"?•?œ?". "?"?"?'?¨ ?¤?¢?œ ?œ?˜?•?'?× ?"?"?™?¨?" ?•?¢?©?" ??•?×?" ?©?§?˜?" ?œ?ž?"?™, ?'?ž?™?•?—?" ?'?—?œ?§?" ?"??—?•?¨?™. ?œ? ?ž?ž?© ?ž?'?—?™? ?™? ?'?"?™?¢?"?¨ ?"??•?¨ ?"?˜?'?¢?™. ?"?"?¨?š ?©?'?" ?×?›? ? ?×?™ ??× ?"?×??•?¨?", ?"?©?™?ž?•?© ?©?œ?™ ?'?—?•?ž?¨?™?, ?"?¨?¦?¤?" ?"?›?"?" ?•?"?§?™?¨?•?× ?"?'?"?™?¨?™? - ?›?œ ??œ?" ?×?•?¨?ž?™? ?œ?×?—?•?©?× ?"?©?œ?•?•?". ?? ?™ ?—?•?©?' ?©?-?" ?"?"?'?¨ ?"??"?•?' ?¢?œ?™?™ ?'?ž?™?•?—?" ?›?©?? ?™ ?'? ?"? ?"".

?§?•? ???¤?˜ ?"? ?™?'?•?"?™? ?ž?ž?©?™?š ?œ?'?œ?•?˜ ?'?¢?'?•?"?×?• ?©?œ ?¨?¤?•?Ÿ ?'? ?'?¢?™?¦?•?' ?"?¤? ?™?, ?›?©?"?•? ?ž??ž?™?Ÿ ?©?™?© ?œ?©?œ?' ??× ?"?™?•?¤?™ ?'?¦?•?¨?× ?—?™?™? ?• ?"?¢?›?©?•?•?™?×. "?œ?ž?¨?•?× ?"?¢?•?'?"?" ?©?"?"?™?¨?" ?"?-?• ?ž?•?"?¨? ?™?×, ??™? ? ?™ ?—?•?©?' ?©'?ž?•?"?¨? ?™' ?¦?¨?™?š ?œ?"?™?•?× '?§?¨'. ?œ?"?¢?×?™ ?-?"?• ?"?"?'?¨ ?"?—?©?•?' ?'?™?•?×?¨ ?'?¢?'?•?"?×?™". ?œ?"?™?¨?" ?™?•?'??• ?¨?"?™?˜?™? ?¢?"?™? ?™? ?•?'?"?™?¨?™? ?ž??™?˜?œ?™?" ?©? ?©??¨?• ?™?—???™?× ?'?¨?§?¢ ?œ?ž?" ?©?ž?×?¨?—?© ?'?"?™?¨?". ?©??¨ ?"??œ?ž? ?˜?™? ?¢?©?•?™?™? ?'? ?"? ?'?¤?©?˜?•?× ?•?'?—?Ÿ. ?—?œ?§? ?ž?¨?•?¤?"?™? ?'?'?"?™? ?˜?'?¢?™?™? ?¨?›?™? ?œ?ž?'?¢ ?•? ?¢?™?ž?™? ?œ?ž?¨??", ?•?"?›?•?œ ? ?¨??" ?›?ž?¨?—?£ ?ž?¢?œ ?©?—?•?¨ ?"?¨?¦?¤?". ?¨?™?'?•?™ ?"?—?•?ž?¨?™? ?•?"?'?•?•? ?™? ? ?•?¢?" ?œ?™?¦?•?¨ ? ?§?•?"?•?× ?¢? ?™?™?Ÿ ?•?œ?'?™?˜?•?œ ?"?—?"?'?•? ?™?•?×, ?'?ž?™?•?—?" ?'??-?•?¨?™? ?"?ž?¨?•?—?§?™? ?ž?"?—?œ?•?Ÿ

 

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully